Čchi kung-u čung juan (ZYQ) sa venujem denne od r. 2011. Začal som cvičiť kvôli zdravotným problémom, ktoré sa mi podarilo vďaka tomuto umeniu rýchlo vyriešiť. Už spočiatku ma zaujali možnosti komplexného rozvoja a objavovanie vlastného potenciálu. Inštruktorom školy ZYQ som sa stal v roku 2013. V tomto roku som sa počas letných sústredení v Čínskom Shaoline stal osobným žiakom Majstra Xu Mingtang. Po lete strávenom intenzívnym tréningom a návrate domov som odcestoval do Lotyšska a začal sa venovať čínskej image medicine(CIM). Na prelome rokov 2014/15 a 2015/16 som absolvoval intenzívne zimné semináre CIM v inštitúte Kundawell, v Pekingu. Právo vyučovať druhý stupeň ZYQ som dostal v r. 2016. A tretí stupeň v r. 2021. Absolvoval som viacero seminárov a sústredení pod vedením Majstra Xu Mingtang, pani Tamary Martynovej a ďalších inštruktorov školy ZYQ. 

K cvičeniu čchi kung-u ma priviedla príroda, v ktorej som nachádzal kvalitnejší stav vlastného bytia. Obživenie tela, mysle, ducha. Kombinácia cvičenia ZYQ, dobrej stravy, pohybu a pobytu v prírode mi priniesla rýchlu regeneráciu. Toto umenie mi dodnes zlepšuje kvalitu vlastného bytia ďalej. Teší ma, že zo záľuby sa mi stalo povolanie, a môžem druhým ľuďom prinášať riešenia rôznych problémov. Ako aj byť im nápomocný na ceste ich vlastného rozvoja.

ZYQ a CIM sú veľmi účinné a vzácne umenia. Prinášajú dôležité, základné kvality ľudskej existencie. Dobré fyzické a psychické zdravie. Tiež umožňujú na základe zmien organizmu a zmeny spôsobu myslenia, vlastnou skúsenosťou lepšie chápať seba, druhých a svet okolo nás, realitu v ktorej sa nachádzame. Motiváciou všetkých našich činov je hľadanie šťastia. ZYQ je poctivou prácou, ktorá umožňuje kultiváciu ľudského tela, mysle aj ducha. Väčšinou vnímame len, že náš vnútorný stav odpovedá vonkajším okolnostiam. Už podstatne menej prehodnocujeme vlastné postoje, a ešte menej si uvedomujeme svoje vlastné interpretácie toho, čo sa deje. A považujeme ich za realitu. Nemáme rýchlosť si uvedomiť, že to je len naša interpretácia diania. Chýba nám uvoľnenie a pokoj mysli, odstup od diania, ktorý umožňuje lepšie vnímanie, a tým pádom aj posun, zlepšovanie vlastných konceptov myslenia, a tým poznania reality.

Cestu vlastného rozvoja vnímam ako prirodzenú a veľmi zaujímavú zároveň. Zmeny, ktoré mi cvičenie prinieslo a prináša, reálne výsledky tejto práce ma inšpirujú pokračovať ďalej.