Čínska Image medicine (CIM)

Veľmi komplexný spôsob diagnostiky a liečenia. Prirodzeným a bezpečným spôsobom za pomoci využitia špeciálnych schopnosti človeka. Do úvahy sa berie nie len hmotné telo – fyzická ( chemická ) úroveň. Ale pracuje sa predovšetkým na energetickej a informačnej úrovni. Z pohľadu CIM, existenciu človeka môžeme chápať v troch úrovniach. Vo fyzickej, energetickej a informačnej úrovni. Organizmus tvorí hmotné telo, energetický a informačný systém.  

Image medicine by sme mohli preložiť ako „terapia obrazom mysle“. CIM obsahuje viaceré úrovne diagnostiky a liečenia, ktoré si terapeut postupne osvojuje. Ľudský organizmus má obrovský potenciál, za ktorým ďaleko zaostávajú aj najmodernejšie technológie. Tréningom napr. dokáže terapeut „vidieť v mysli“ obrazy kostí, kĺbov, orgánov a na základe rôznych funkčných konceptov ( rôzne systémy medicíny, psychológia…) porozumieť a vysvetliť skutočné príčiny ochorení. Následnou zmenou „nesprávnych obrazov“ na obrazy správne, ktorá sa realizuje predovšetkým rôznym pôsobením energiou – čchi, sa mení stav organizmu. A dochádza k náprave fyzického aj psychického stavu bez nežiaducich, vedľajších účinkov. Naopak počas liečenia odchádzajú ďalšie, pridružené problémy a ich symptómy. 

CIM je bezpečná, priama forma liečenia, ktoré sa ideálne uskutočňuje intenzívne, sériou terapií, individuálne v závislosti od rôznych okolností ako je životaschopnosť, vek, závažnosť ochorenia, schopnosť spolupráce klienta, jeho životné okolnosti a pod. Naše fyzické aj psychické zdravie predovšetkým závisí od stavu vnútorných orgánov, a vďaka technikám CIM dokážeme reálne, priamo meniť ich stav. CIM umožňuje lepšie porozumieť ľudskému organizmu ako funkčnému celku a  tiež človeku ako organizmu, v rôznych vzťahoch, v danom prostredí. Preto je možné vyliečiť ochorenia, s ktorými si západná medicína nevie poradiť.

Veľmajster čchi kung-u a profesor TČM Xu Mingtang založil inštitút Kundawell v Pekingu, a znovu-obnovil metódy školy CIM a sprístupnil ju svetu. Metódy pochádzajú najmä od legendárneho čínskeho lekára Bian Que. Viac sa môžete dozvedieť tu.

Činskej Image medicine sa venujem od r. 2013. Profesionálne od r. 2015. Cvičenie čchi kung-u čung juan mi prinieslo možnosť efektívne pomáhať druhým ľuďom. Viac ročná, nepretržitá a intenzívna skúsenosť ma naďalej inšpiruje sa zlepšovať a posúvať svoje vlastné hranice. Na CIM je krásne, že postupne umožňuje pracovať v úrovniach, o ktorých ste na začiatku ani netušili. Tréningom zvyšovať efektivitu a rozsah práce. A táto práca prináša aj lepšie porozumenie človeku a realite na základne vlastnej skúsenosti.