Aktuálny program kurzov v r. 2023

KURZY I. stupňa

16. – 18. jún   Zaježová  ( kurz v prírode )

21. – 23.   júl      Žilina

15. – 17. september   Žilina

KURZY II. stupňa

       10. – 12. november      Žilina 

Kurzy III. stupňa

  2. – 4. jún   Vrch Dobroč ( okres Lúčenec )