Aktuálny program kurzov v r. 2022

KURZY I. stupňa

15. – 16. október       Zvolen

30. 9. – 2. október      Košice

28. – 30. október        Žilina

25. – 27. november     Javorie

KURZY II. stupňa

11. – 13. november     Dubnica nad Váhom

Kurzy III. stupňa

10. – 11. december        Žilina