Aktuálny program kurzov v r. 2023

KURZY I. stupňa

3. – 5.  február      Žilina

17. – 19.  marec      Zvolen

31. marec – 2. apríl     Prešov

KURZ II. stupňa

     3. – 5. marec     Žilina 

KURZ III. stupňa

   apr/máj      Žilina