Aktuálne kurzy v r. 2022

KURZY  I. stupňa

14. – 15. máj    Trenčín

28. – 29. máj   Spišská Nová Ves

10. – 12. jún   Zaježová

24. – 26. jún   Žilina

15. – 16. október   Zvolen

25. – 27. november   Javorie

KURZY  II. stupňa

júl / august

KURZY  III. stupňa

september / október