Aktuálny program kurzov:

KURZY I. stupňa

31. máj – 2. jún  –  Zaježová, kurz v prírode

5. – 7. júl  –  Žilina

8. – 10. november  –  Trenčín

KURZ  II. stupňa

24. – 26. máj  –  Žilina  

KURZ  III. stupňa

  7. – 9. jún alebo 2. – 4. august  –  Vrch Dobroč / Žilina