Aktuálny program kurzov:

KURZY I. stupňa

15. – 17.  marec   –   Bratislava

12. – 14. apríl   –   Žilina

31. máj – 2. jún  –  Zaježová, kurz v prírode

KURZ  II. stupňa

24. – 26. máj  –  Žilina  

KURZ  III. stupňa

  7. – 9. jún  –  Vrch Dobroč, v prírode